Vähäisen liikkumisen ja pitkäkestoisen istumisen vaarat

On laskettu, että liikkumattomuuden kustannukset suomalaiselle terveydenhuollolle ovat jopa 250 miljoonaa euroa vuodessa! Runsas istuminen nimittäin heikentää lihaskunnon lisäksi myös aineenvaihduntaa, josta voi seurata painon nousun lisäksi useita erilaisia aineenvaihduntasairauksia. Lisäksi liikunnan vaikutukset aivojen terveyteen; rakenteeseen ja toimintaan, jäävät saavuttamatta! (Aiheesta voit lukea lisää Liikunta ja aivot-osuudesta). Seitsemän tuntia istumista päivässä, on terveydelle jo erittäin haitallista.

Kuva 1. Liikkumattomuus tappaa ennen aikaisesti!

Istumisesta ja fyysisestä passiivisuudesta voi seurata mm.

 • kohonnut kuolemanriski
 • lisääntynyt riski sairastua
  • sydän- ja verenkiertoelimistön tauteihin
  • aineenvaihduntasairauksiin, kuten aikuistyypin diabetekseen (tyyppi 2 diabetes)
  • masennukseen
  • syöpään
  • hengityselimistön ja
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin

Jos henkilö on vaikeasti liikuntavammainen tai -rajoitteinen ja istuu paljon päivisin, voi hänenkin liikkumistaan edistää mm. asentovaihtelemisen ja erilaisten raajojen jumppaliikkeiden avulla. Näiden liikkumistuokioiden kesto on syytä pitää alussa lyhyinä. Kaikki liike on kuitenkin hyväksi ja jo pienten muutosten kautta voidaan saavuttaa tärkeitä terveyshyötyjä. Erityisryhmään kuuluvan voi ottaa mukaan aktiiviseen arkeen: mielekäs toiminta tai sen seuraaminenkin voi piristää.

Huomion arvoista on, että, jos päivittäiset istumatuokiot ovat yhtäjaksoisia ja pitkiä, sen aiheuttamia terveyshaittoja ei pystytä lyhyillä liikuntatuokioilla estämään! Esimerkiksi yli seitsemäntuntia päivässä istuvilla, jokainen lisätunti istuen kohottaa kuoleman riskiä viidellä prosentilla. Ikääntyvillä, erityisesti ikääntyneillä miehillä, kaatumisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti mitä pidempään henkilö päivittäin istuu.

Istumisen vähentämisen hyödyt ovat mm. seuraavat;

 • Lisää energiankulutusta ja aineenvaihduntaa
 • Luuston ja lihasten kunto paranevat, kun niihin kohdistuu eri tavoin painovoima kuin aikaisemmin
 • Istumisen vähentämisestä tulee sosiaalinen tapa, joka kannustaa aktiivisuuteen
 • Piristää ja virkistää sekä tuo vaihtelua päivään

Aiheesta muualla

Lähteet

 1. Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
 2. Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2+10-katsaus: Terveysliikunnan suositukset täyttyvät heikosti. Liikunta & Tiede 48 2-3/2011

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 10.10.2017

Kuvaviitteet
Kuvat ja niiden käyttöoikeudet: ©Rinnekoti-Säätiö


Oliko tästä artikkelista hyötyä?