Soveltava liikunta

Soveltava tai erityisliikunta tarkoittaa vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden toimintakyvyn mukaan sovellettua liikuntaa. Soveltavan liikunnan tarkoitus on löytää erilaisia mahdollisuuksia liikunnan toteuttamiseksi. Parhaimmillaan soveltava liikunta edistää fyysisten ominaisuuksien, kuten voiman, koordinaatiokyvyn ja/tai tasapainon, lisäksi myös ryhmässä toimimisen taitoja, rohkeutta ja itsensä hallitsemisen tunteita.

Kuva 1. Soveltavan tai erityisliikunnan eri osa-alueet. Soveltavassa liikunnassa voidaan hyödyntää erilaisia liikkumisen apuvälineitä, helpotettuja pelien ja leikkien muunnoksia sekä erilaisia liikuntatapoja ja -ohjeita.

Liikunta kuuluu kaikille

Suomen väestöstä noin 20-25 % kuuluu soveltavan tai erityisliikunnan piiriin. Lukumääränä tämä tarkoittaa yli miljoonaa suomalaista. Liikunta on ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymys. Suomessa astui voimaan 1.5.2015 liikuntalakiuudistus, jossa korostetaan, että liikunnan on oltava yhtä mahdollista kaikille läpi elämän toimintakyvyn rajoitteista huolimatta.

Liikunta on erittäin merkittävässä asemassa erityisryhmien hyvinvoinnissa. Yhdistettynä oikeanlaiseen ravitsemukseen kokonaisvaltainen yleisvointi yleensä kohenee kohisten! On myös havaittu, että erityisryhmiin kuuluviin kohdistuvat ennakkoluulot ja syrjintä vähenevät, kun heitä nähdään yleisillä paikoilla liikkumassa.

Kaikki voivat nauttia liikkumisesta!

Kuva 2. Erityisliikuntaryhmiin kuuluvien lukumäärät ikäjakaumittain esitettynä. Erityisliikkujien ryhmiin Suomessa lukeutuu arviolta lähes 700 000 henkilöä. Heistä ikääntyneitä on 330 000, lapsia ja nuoria 100 000 ja työikäisiä aikuisia 250 000.

Aiheesta muualla

  • UKK-instituutti: Soveltavan liikunnan liikuntapiirakka (täydennettävä lomake); Terveysliikunnan suositus aikuisille, joilla sairaus tai toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa liikkumista jonkin verran.
  • UKK-instituutti: Soveltavan liikunnan liikuntapiirakka (täydennettävä lomake); Terveysliikunnan suositus aikuisille, jotka kävelevät apuvälineitä käyttäen.
  • UKK-instituutti: Soveltavan liikunnan liikuntapiirakka (täydennettävä lomake); Terveysliikunnan suositus aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla itse kelaten.

Lähteet

  1. Finlex: Liikuntalaki 2015
  2. UKK-instituutti

Kuvaviitteet
Kuvat ja niiden käyttöoikeudet: ©Rinnekoti-Säätiö

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 10.10.2017

Oliko tästä artikkelista hyötyä?