Ikääntyneiden ravitsemus

Ikääntyneiden suomalaisten määrä kasvaa nopeimmin Euroopassa vuosina 2010-2030. Ravinto, lihasvoima, toimintakyky ja kognitio (eli havaitseminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, muistaminen ja kielelliset toiminnot) ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoitaneet, että ikääntyneillä, joiden kognitio tai liikuntakyky on alentunut, myös ravitsemustila on kaikkein heikoin.

Haasteita ikääntyneiden ravitsemuksessa

Iän myötä aineenvaihdunta hidastuu eikä ole solutasolla niin tehokasta kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi aikuisten ravintosuosituksissa on otettava huomioon ruokailevan ikä. Esimerkiksi proteiinitarve on suurempi kuin nuorilla tai keski-ikään ehtineillä aikuisilla. Ikääntyneet eivät aina saa ravinnostaan tarpeeksi folaatta ja D- ja E-vitamiineja. Vitamiinilisiä voi käyttää monipuolisen ruokavalion rinnalla täydentämään vitamiini-, hivenaine- ja kivennäisainetarpeita.

Ikääntyneet tulevat täyteen muita nopeammin ja pienemmillä annoksilla. Tällöin monipuolisten välipalojen määrän lisääminen päivän pääruokailuhetkien väliin auttaa saavuttamaan päivittäiset ravintoainetarpeet etenkin proteiinien, vitamiinien sekä kivennäisaineiden suhteen.

Ikääntyneiden aistit muuttuvat

Ikääntyneillä ruoan aistimisessa tapahtuu muutoksia: suolainen ja makea ruoka maistuvat entistä paremmilta. Tämä johtaa helposti liiallisen suolan ja/tai sokerin käyttöön. Huomioitavaa on, että ikääntyneiden runsas sokerin saanti on yhteydessä proteiinin ja suojaravintoaineiden alhaiseen saantiin.

Iäkkäiden makuaistia terävöittää rasva, koska se usein korostaa ruokien aromeja. Hyvälaatuisia tyydyttymättömiä (pehmeitä) rasvoja voi huoletta lisätä normaalipainoisen ikääntyneen (painoindeksi 24-29) ruokaan, ruoan maittavuuden lisäämiseksi.

Ikääntyessä hajuaisti korostuu makuaistia enemmän ruoan aistimisesta. Tämän vuoksi ruoan houkutteleviin tuoksuihin on hyvä panostaa.

Ikääntyneiden tyypillisesti käyttämät lääkkeet voivat myös vaikuttaa makuaistiin ja ruokahaluun. Lääkärin kanssa voi keskustella lääkkeen vaihtamisesta, jos ruokahaluttomuus jatkuu lääkkeen käytön aloittamisen jälkeenkin.

Iäkkäiden ruokahalua tulee herätellä kaikin aistein.

Rakkaat ruokamuistot

Perinneruokiin liittyy muistoja kultaisesta lapsuudesta tai nuoruudesta: ne koetaan usein tärkeiksi ja mieluisiksi. Juhlapyhät ja –päivät tuovat ruokailuhetkiin erityistä merkityksellisyyttä. Ruokamuistoja voi käyttää apuna houkuttelemaan ruokahalua niille, joilta se on kadonnut.

Ikääntyneet saavat ravinnostaan liian vähän proteiinia

Yli puolet (77 %) terveistä pitkäaikaishoidossa asuvista 60-99-vuotiaista ikääntyneistä saa ravinnostaan liian vähän proteiineja. Lisäksi proteiinien imeytyminen suolistosta ja niiden hyödyntäminen kehossa solutasolla heikkenee. Kahvihetkipullan vaihtaminen proteiinipitoisempaan välipalaan, esimerkiksi marjarahkaan, edistäisi proteiinien ja muiden tärkeiden ravintoaineiden saantia.

Ikääntyneiden nestetarpeesta huolehtiminen on tärkeää

Ikääntyneiden janontunne vähenee ja ikääntyneet saattavat ”unohtaa” juoda. Tämä voi heilauttaa herkästi nestetasapainoa, josta on useita haitallisia seurauksia. Esimerkiksi lääkkeiden teho voi muuttua, mieliala ja virkeys laskea. Nestevajaus voi aiheuttaa myös sekavuutta. Puhdas vesi huuhtoo päivän mittaan myös suuta ja edistää hampaiden ja suun terveyttä.

Löydät nestetarpeesta lisää tietoa täältä.

Täydennysravintovalmisteet käyttöön!

Täydennysravintovalmisteita kannattaa käyttää akuuteissa sairaustilanteissa, toistuvissa infektioissa sekä ennen ja jälkeen leikkauksien tai sairaalahoidon. Tärkeää on, että elimistö saa voimaa paranemiseen, vaikkei ruoka maistuisikaan. Täydennysravintovalmisteita voi käyttää myös muissa tilanteissa kun ruokaileminen on vaikeaa tai henkilö kärsii ruokahaluttomuudesta tai laihtumisesta. Täydennysravintovalmisteita voi ostaa eri tilanteita varten apteekista.

Ikääntyneet ja rakennemuokattu ruoka

Ikääntyneet ovat mielistyneet selkeisiin ja helposti purtaviin ruokiin. Rakennemuutettua ruokaa voi joutua useista eri syistä tarjoamaan. Lisää tietoa rakennemuutetusta ruoasta löydät täältä.

Ikääntyneiden ei tulisi laihduttaa

Jos ikääntyneen on pudotettava painoa, sen on tapahduttava pitkällä aikavälillä ja hyvin maltillisesti, ettei laihduttamisen yhteydessä menetetä elintärkeää lihasmassaa. Lihasmassa ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä!

Ikääntyneiden haasteet ravitsemuksessa ja keinot ravitsemustilan korjaamiseksi
(Taulukko 1)

Haasteita ikääntyneiden ravitsemuksessaMahdollinen keino korjata tilanne

Aineenvaihdunnan hidastuminen


 • Säännöllinen ruokarytmi
 • Monipuolisten välipalojen tarjoaminen aterioiden välissä

Nopeampi kylläisyyden tunteen saavuttaminen

 • Hyvälaatuisten, mutta energiatiheiden ruoka-aineiden käyttö
 • Täydennysravintovalmisteiden käyttö

Ravintoaineiden heikentynyt imeytyminen ja käyttö

 • Aterioiden riittävä energia- ja ravintoainepitoisuus
 • Runsaammat ateriat ja välipalat
 • Painon pitäminen vakaana (säännöllinen tarkkaileminen)
 • Täydennysravintovalmisteiden käyttö

Makuaistin heikentyminen


 • Mausteiden lisääminen (ilman lisättyä sokeria ja suolaa!)
 • Hajuaistin hyödyntäminen: lämpimien ja hyvältä tuoksuvien ruokien tarjoaminen
 • Ruokamuistojen hyödyntäminen
 • Öljytilkan käyttäminen esim. puuron päällä

Lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset (kuiva suu, ruokahaluttomuus,...)

 • Suuta kostuttavat tuotteet
 • Riittävä nesteiden nauttiminen
 • Ruokahalun herättely eri keinoin

Ruokailun ja syömisen haasteet

Ummetus

 • Kuidun lisääminen ravintoon
 • Riittävä nesteiden (veden) nauttiminen
 • Liikunnan lisääminen
 • Ummetuslääkkeet

Hampaiden ja suun alueen vaivat

 • Säännölliset hammaslääkärikäynnit
 • Hampaiden säännöllinen pesu
 • Runsas veden juonti
 • Rakennemuutettu ruoka

Aiheesta muualla

Lähteet

 1. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (2012): Ikääntyneiden ruokatottumukset, ravinnonsaanti ja ravitsemustila suomalaisissa tutkimuksissa
 2. Gerontologinen ravitsemus ry

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 1.4.2017, 4.5.2017

Oliko tästä artikkelista hyötyä?