Tietoa ihmisen perinnöllisyydestä

Ihminen koostuu miljardeista (noin 1012-1016) soluista, joissa lähes jokaisessa on perimäaines. Perimäaines sisältää geenitiedon, jonka avulla elämä on mahdollista: geenien avulla säädellään yksilön kasvua, kehitystä ja toimintaa. Saamme perimäaineksen vanhemmiltamme hedelmöityksen yhteydessä, kun heidän sukusolunsa sisältämät perimäainekset yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luoden uuden yksilön, jonka kaltaista ei ole muualla maailmassa!

Kuva 1. Ihmisen perimä: Ihmisen perimä sijaitsee sekä tumassa että mitokondrioissa. Tuma on solujen organisointi ja ohjauskeskus ja sen sisässä on suurin osa perimästämme, nk. kromosomaalinen DNA. Jakaantuvissa soluissa DNA-molekyyli voidaan nähdä kromosomi-rakenteina. Mitokondriot ovat itsenäisiä soluelimiä, joiden sisässä on myös DNA:ta. Mitokondriot huolehtivat solujen energian tuotannosta ja tietyistä tärkeistä aineenvaihdunnan reaktioista.

Kuva 2. Hedelmöittyminen: Perimämme on perintöä vanhemmiltamme ja aikaisemmilta sukupolvilta. Hedelmöityksen jälkeen perimäämme vaikuttaa äidin elintavat ja -ympäristö ja syntymän jälkeen omat elintapamme. Ympäristön vaikutus perimään jatkuu koko elämämme ajan.

Kuvaviitteet
Kuvat ja niiden käyttöoikeudet: ©Rinnekoti-Säätiö

Oliko tästä artikkelista hyötyä?