Mielisairaudet ja kehitysvammaisuus

Persoonallisuuden häiriöt
ahdistustila
psykoosi
pakokauhu
paranoidia
vaikea käyttäytymishäiriöMielisairaus on käyttäytymisen, mielialan ja ajattelun vaikeaa häiriintymistä. Kehitysvammaisilla tavataan useita mielisairauden tyyppejä. Näistä tavallisimmat ovat:

Persoonallisuuden häiriöt

Persoonallisuushäiriöt ilmenevät emotionaalisena riittämättämyytenä, jatkuvana huomion hakemisena, ärtyvyytenä, alituisena riitelynhaluisuutena ja kyvyttämyytenä hallita vihan tunteita. Affektiiviset oireet (kiihtyneisyys) näkyvät masentuneisuutena ja ruokahaluttomuutena tai ylensyämisenä, nukkumisvaikeuksina ja energisyyden muutoksina.

Ahdistustilat

Ahdistustilat ilmenevät aiheettomina pelkoina ja usein toistuvina fyysisinä vaivoina (mm. päänsärky ja vatsakivut) sekä hermostumisena, joka voi näkyä paniikki-häiriöinä, pelkoina ja stressioireina.

Psykoosit

Psykoosit ilmenevät sekavuutena, ristiriitaisena käyttäytymisenä ja keskittymiskyvyttämyytenä. Psykoosien tavallisia merkkejä on ajatuksesta toiseen hyppelehtiminen, olemattomien äänien kuuleminen ja käytäksen arvaamattomuus.


Tukiasema.net-sivulla kerrottiin (2004) maanisdepressiivinen psykoosista. Sitä luonnehdittiin kaksisuuntaiseksi mielialahäiriöksi, jolle ovat tyypillisiä jaksoittain esiintyvät masennus- ja kiihkomielisyyskaudet. Oireistoon kytkeytyvälle masennusvaiheella on ominaista itkuisuus, toivottomuus ja alentunut itsetunto, sekä ajattelun hitaus ja liikunnan rajoittuminen. Ruokahalu saattaa hävitä, ja sairastunutta vaivaavat synkät päähänpinttymät sekä todellisuudelle vieraat itsesyytäkset. Kiihkokausina mieliala taas on kohonnut; sairastunut ei tarvitse juuri lainkaan unta ja suorittaa toimensa erittäin nopeasti ja puhuu paljon. Vaiheiden välillä voi olla jaksoja, jolloin mieliala on normaali.

Tukiaseman toisella sivulla kuvattiin vuodenajoittain vaihteleva mielialahäiriötä. Siihen kuuluu syksyisin ja talvisin ilmenevät masennustilat, jotka usein lievittyvät tai paranevat keväisin ja kesäisin. Kirjoituksessa arveltiin, että oireista kärsivillä henkilöillä saattaa olla liikaa melatoniinia veressä. Melatoniinihormonia luonnehdittiin käpylisäkkeen tuottamaksi kehon omaksi unilääkkeeksi.


Kela luokitteli (2004) skitsofrenian ja harhaluuloisuushäiriön sekä maanisdepressiivinen psykoosin vaikeiden mielenterveyden häiriöiden ryhmään.


Psykoottista oireilua on todettu esiintyvän erityisen paljon mm. Prader-Willin ja Darierin oireyhtymissä, useissa X-kromosomin kehityshäiriöissä, käänteisessä 15. kromosomin kahdentumassa, kromosomin 20 rengasoireyhtymässä, Kifafa-kohtaushäiriötilassa, hydroxyprolinemiassa ja CATCH22-sairauksissa. Downin oireyhtymässä psykoottisuus liittyy usein varhain alkaneeseen dementiaan. Autismin ensimmäisenä kuvannut Leo Kanner piti oireistoa varhaislapsuuden skitsofreniana.


Moilanen, Veijola ja kumppanit kirjoittivat Social psychiatry and psychiatric epidemiology-julkaisussa (2003), että skitsofrenia-diagnoosi oli asetettu tavanomaista harvemmin kehitysvammaisille Pohjois-Suomessa v. 1966 syntyneiden ikäluokassa. Kirjoittajat nojautuivat tutkimukseen, jossa oli selvitetty kyseisenä vuonna syntyneiden 11.017 henkilön psykiatrista sairastavuutta. Tutkimuksen seurantajakso sijoittui vuosiin1982-1997.

Pakokauhu

Pakokauhu on hyljätyksi tulemisen ja arvostelun pelkoa. Tila sekoitetaan joskus autismiin, koska sairastunut vetäytyy omiin oloihinsa.

Paranoidia

Paranoidiaan (vainoharhaisuus) sairastunut epäilee jatkuvasti toisia ja käyttäytyy tämän vuoksi käsittämättämästi. Taipumus kohtuuttomaan liioitteluun on tyypillinen.

Vaikeat käyttäytymishäiriöt

Vaikeat käyttämishäiriöt tulevat esiin itseluottamuksen puutteena, yliaktiivisuutena, epäjohdonmukaisuutena ja kroonisena aggressiivisuutena tai epäsosiaalisuutena. Käyttäytymishäiriöt voivat toisinaan liittyä masennukseen, paranoidiaan, psykooseihin tai joihinkin aivovaurioihin.


Kehitysvammaisista n. 3 - 6 %:lla esiintyi 1990-luvulla mielisairautta, laitosyhteisäissä elävillä jopa moninkertaisesti enemmän. Mielenterveyshäiriöt kasaantuivat noin 15. ja 30. ikävuoden tienoille.

Hoidossa on käytetty psyykenlääkkeitä, keskustelu-, kognitiivisia ja käyttäytymisterapioita sekä sosiaalisten taitojen harjoittelua ja musiikkiterapiaa.


Lisätietoja:

Aikuisten kehitysvammaisten psykiatrinen sairastavuus (abstrakti) - Masi G, Adolescence 1998 Summer;33(130):425-34
Itsemurha ja kehitysvammaisuus
Itsensä vahingoittaminen fragile X-pojilla (abstrakti), Symons FJ, Clark RD, Hatton DD, Skinner M, Bailey DB Jr, American journal of medical genetics. Part A 2003 Apr 15;118(2):115-21
Kehitysvammaisten aikuisten mielenterveysongelmien esiintyvyys ruotsalaisissa otoksissa (abstrakti), Gustafsson C, Sonnander K, Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2004 Jun;39(6):448-56
Kehitysvammaisten masennuksen diagnosointi ja hoito (abstrakti) - Janowsky DS, Davis JM., Current psychiatry reports 2005 Dec;7(6):421-8
Kela - 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt
Kliininen DSM-IV-arviointi ahdistuneisuushäiriöistä fragile X -oireyhtymässä (lyhyt seloste) - Cordeiro L, Ballinger E, Hagerman R, Hessl D. - Journal of neurodevelopmental disorders, 2011 Mar;3(1):57-67
Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan hoitotyän lähtäkohdaksi - Kaisa Koivisto©2003 Oulun yliopiston kirjasto, ISBN 951-42-7006-1, ISSN 0355-3221
Koskentausta Terhi: Kehitysvammaisten lasten mielenterveyshäiriöihin kiinnitettävä enemmän huomiota (väitäskirjaseloste) - Helsingin yliopisto 2006
Masentuneisuuden ilmeneminen kehitysvammaisilla (abstrakti) - Marston GM, Perry DW, Roy A, Journal of intellectual disability research 1997 Dec;41 ( Pt 6):476-80
Mielenterveyden Keskusliitto ry
Psykiatristen häiriöiden esiintyminen Downin oireyhtymässä (abstrakti) - Keane, Verena - McCarthy, Pat - Mulcahy, Michael, Italian Journal of Intellective Impairment 7 (2): 135-142 (1994 Dec)
Psykiatrinen sairaus Prader-Willin oireyhtymä -kohortissa (lyhyt seloste) - Sinnema M, Boer H, Collin P, Maaskant MA, van Roozendaal KE, Schrander-Stumpel CT, Curfs LM. - Research in developmental disabilities, 2011 Mar 29
Psyykkiset häiriöt aikuisilla kehitysvammaisilla ja epileptikoilla (abstrakti) - Deb S, Comprehensive psychiatry 1997 May-Jun;38(3):179-84
Psyykkisten häiriöiden luennot, Markku Ojanen, Kevät 1999, Tampereen yliopiston psykologian laitos, nettisivu
Psyykkisten häiriötilojen esiintyvyys paikallisvankilassa: 20 kuukauden tapaustutkimus (abstrakti) - Carra G, Giacobone C, Pozzi F, Alecci P, Barale F, Epidemiologia e psichiatria sociale 2004 Jan-Mar;13(1):47-54
Psyykkinen kehitysvammaisuus psykoottisen sairastumisen riskitekijänä - (abstrakti) Negueruela M, Ceverino A, Quintero F, Pärez M, Fernändez A, Jimänez M, Martänez M, Basurte I, Sevilla M, Läpez J, Navarro R, Zambrano-Enräquez D, Gonzälez de Rivera J, Baca, Actas espaäolas de psiquiaträa E 2008 Dec 1

Suomen Mielenterveysseura
Skitsofrenia, Lilly Finland - 2002
Terveyskammari- Mielenterveys- Masennus
Tuberoosiskleroosia sairastavien lasten ja aikuisten psykopatologiat.de Vries PJ, Hunt A, Bolton PF; European child; adolescent psychiatry 2007 Jan 31
Tukiasema.net - Maanis-depressiivinen psykoosi
Tukiasema.net - Vuodenajoittain vaihteleva mielialahäiriö (Seasonal Affective Disorder, SAD)
Vaikeat unihäiriöt ja päiväajan haastava käyttäytyminen (abstrakti) - Wiggs L, Stores G, Journal of intellectual disability research,1996 Dec;40 ( Pt 6):518-28
Vanhempien stressi ja lasten käyttäytymisongelmat (abstrakti) - Bruce L. Baker, Jan Blacher, Keith A. Crnic and Craig Edelbrock, American Journal on Mental Retardation 2002 Vol. 107, No. 6, pp. 433-444
äimä ry - Psykoosi
älykkyystestattujen koululaisten käyttäytymis- ja oppimisongelmat (abstrakti) - Ek U, Holmberg K, de Geer L, Sward C, Fernell E, Acta Paediatrica 2004 Jul;93(7):976-81; discussion 872-3
Depression, The National Institute of Mental Health (NIMH)
Mental Illness in Persons with Mental Retardation, Association for Retarded Citizens of the United States (ARC), nettiisivu 1993
MedlinePlus Medical Encyclopedia: Psychosis
Psychosis - HealthAtoZ.com
Psychosis Overview, Depression Center - Yahoo, nettisivu 2004High rates of schizophrenia in adults with velo-cardio-facial syndrome - Murphy KC, Jones LA, Owen MJ, Arch Gen Psychiatry. 1999 Oct;56(10):940-5 - PubMed
Sensory impairments, intellectual disability and psychiatry - Carvill S, J Intellect Disabil Res. 2001 Dec;45(Pt 6):467-83 - PubMed
A mutation hot spot for nonspecific X-linked mental retardation in the MECP2 gene causes the PPM-X syndrome - Klauck SM, Lindsay S, Beyer KS, Splitt M, Burn J, Poustka A, Am J Hum Genet. 2002 Apr;70(4):1034-7 - PubMed
Psychosis revealing a silent celiac disease in a young women with trisomy 21 - Serratrice J, Disdier P, Kaladjian A, Granel B, Azorin JM, Laugier R, Berenguer M, Weiller PJ, Presse Med. 2002 Oct 12;31(33):1551-3 - PubMed
Familial Darier disease and mental retardation in mother and her two sons - Wojas-Pelc A, Setkowicz M, Pelc J, Przegl Lek. 2002;59(11):946-9 - PubMed
Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability - Emerson E, J Intellect Disabil Res. 2003 Jan;47(Pt 1):51-8 - PubMed
Behavioral assessment of children with Down syndrome using the Reiss psychopathology scale - Clark D, Wilson GN, Am J Med Genet. 2003 Apr 30;118A(3):210-6 - PubMed
Reasons for the diagnostic discordance between clinicians and researchers in schizophrenia in the Northern Finland 1966 Birth Cohort - Moilanen K, Veijola J, Laksy K, Makikyro T, Miettunen J, Kantojarvi L, Kokkonen P, Karvonen JT, Herva A, Joukamaa M, Jarvelin MR, Moring J, Jones PB, Isohanni M, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2003 Jun;38(6):305-10 - PubMed
Specific aspects of psychoses in mentally retarded children and adolescents - Kolar D, Bojanin S, Kolar M, Med Pregl. 2003 May-Jun;56(5-6):251-5 - PubMed
Prevalence of psychiatric symptoms in adults with mental retardation and challenging behaviour - Holden B, Gitlesen JP, Res Dev Disabil. 2003 Sep-Oct;24(5):323-32 - PubMed
A critique of the Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults with Learning Disabilities/Mental Retardation (DC-LD) chapter on non-affective psychotic disorders - Melville CA, J Intellect Disabil Res. 2003 Sep;47 Suppl 1:16-25 - PubMed
Psychiatric diagnosis in persons with intellectual disability in India - Kishore MT, Nizamie A, Nizamie SH, Jahan M, J Intellect Disabil Res. 2004 Jan;48(1):19-24 - PubMed
Duplication 15q14 --> pter: a rare chromosomal abnormality underlying bipolar affective disorder - Reif A, Kress W, Wurm K, Benninghoff J, Pfuhlmann B, Lesch KP, Eur Psychiatry. 2004 May;19(3):179-81 - PubMed
A 4q35.2 subtelomeric deletion identified in a screen of patients with co-morbid psychiatric illness and mental retardation - Pickard BS, Hollox EJ, Malloy MP, Porteous DJ, Blackwood DH, Armour JA, Muir WJ, BMC Med Genet. 2004 Aug 13;5(1):21 - PubMed

A.N. 20.3.1999
Kari Viitapohja 16.5.2004, 29.10.2004Oliko tästä artikkelista hyötyä?