Leukodystrofia, lysosomaalinen kertymäaineenvaihduntasairaus, kehitysvammaisuus

Krabben tauti

Galactocerebrosidaasin (GALC) puute
Galactocerebrosidaasi Beta-Galactosidaasin puute
Galactosyylikeramidaasin puute
Sfingolipidoosi, Krabben tyyppi

Krabben tauti on leukodystrofia ja lysosomaalinen aineenvaihduntatuotteen kertymäsairaus, joka koskettaa keskus- ja ääreishermostoa. Krabben tauti voidaan jaotella vastasyntyneiden, myöhäislapsuuden/nuoruuden tai aikuisuuden muotoihin. Vastasyntyneiden Krabben tauti on kaikkein yleisin krabben tautimuodoista ja se käsittää noin 85 – 90 % kaikista Krabben tautitapauksista.

Vastasyntyneellä oireet alkavat yleensä 2-6 kuukauden iässä. Ensimmäisessä vaiheessa vauva ärtyy helposti, hänellä on heikko pään kannattelukyky, syömisvaikeuksia, kuumeilua ja kehityksellistä viivettä. Seuraavassa vaiheessa ilmenee mm. hypertonisia jaksoja, myoklonisia kohtauksia, kehityksellistä taantumista ja näkökentän puutteita. Kolmannessa taudin vaiheessa vastasyntyneellä ilmenee hypotoniaa, sokeutta ja kuuroutta. Yleensä lapsi kuolee ennen 2-3 ikävuoden ikää, usein hengitystie-infektioon.

Myöhäislapsuuden/nuoruuden Krabben tautimuoto puhkeaa (1-8 vuoden) ja aikuisella (yli 8-vuoden iässä). Oireet ja taudin etenemisvauhti vaihtelevat suuresti yksilöittäin. Usein tauti etenee hitaammin mitä myöhempään ensioireet ilmaantuvay. Myöhäislapsuuden/nuoruuden oireet ovat saman tyyppisiä kuin vastasyntyneillä, kun taas aikuisilla ensioireina esiintyy heikkoutta, liikkumisen/kävelyn vaikeutta, näkökyvyn menetystä. Kognitiivisten taitojen/kehityksen taantuminen vaihtelee. Usein aikuisilla kognitiivisten kykyjen taantumaa ei todeta.

Taudin aiheuttaa mutaatio GALC-geenissä kromosomissa 14 paikalla q31 (14q31). Geenituote on lysosomi-soluelimessä toimiva galaktoserebrosidaasi-niminen entsyymi, joka hajottaa galaktoosia sisältäviä solukalvon rasva-aineita (sfingosiinejä; galaktoserobrosidia ja galaktosyylisfingosiiniä). Joskus harvoin vastasyntyneen Krabben tautimuoto aiheutuu prosaponiini (PSAP)-geenin mutaatiosta kromosomissa 10 (10q21-q22). Geenituote tarvitaan GALC-entsyymin aktiivisuuteen. Entsyymin toiminta on oleellista, koska ilman edellä mainittujen sfingolipidien hajottamista, aivojen valkean aineen muodostava myeliini tuhoutuu (demyelinaatio). Demyelinaatiosta puolestaan aiheutuvat Krabben taudin oireet.

Krabben tauti periytyy autosomaalisesti ja resessiivisesti eli peittyvästi. Se on yhtä yleinen sekä mies- että naissukupuolella.

Krabben taudin diagnoosissa käytetään apuna mm. henkilön kliinistä kuvaa, magneettikuvausta ja geenitutkimusta ja entsyymiaktiivisuuden määrittämistä. Magneettikuvissa (MRI) on näkyvissä valkean aineen rakennepoikkeavuuksia mm. demyelinaatiota, isoaivojen atropiaa ja kalkkeumia. Valkeassa aineessa on myös erästä valkosolutyyppiä, jotka ovat täynnä hajoamattomia galaktoserebrosideja.

Krabben tautiin ei ole olemassa tällä hetkellä parantavaa hoitoa. Vastasyntyneille, joilla ei vielä esiinny oireita ja niille henkilöille, joilla on vain lieviä oireita ja ne ovat puhjenneet myöhemmin, voidaan tarjota hematopoieettisten (veren) kantasolujen siirtoa. Tämän on osoitettu hidastavan oireiden kehittymistä. Useita muita hoitomenetelmiä kehitellään parhaillaan erilaisissa eläinmalleissa.

Krabben taudin esiintyvyydeksi arvioidaan 1:100 000 Pohjois-Euroopassa. Maailmanlaajuiseksi esiintyvyydeksi arvioidaan 1:100 000 - 1:250 000 (yksi tautitapaus 100 000-250 000 elävänä syntynyttä lasta kohden).

Hermostonrappeutuminen johtaa aikaiseen kuolemaan (alle 2-3 vuoden iässä) useimmissa vastasyntyneenä puhjenneissa Krabben tautitapauksissa. Myöhemmin lapsuudessa ilmaantuneissa tapauksissa, henkilöt elävät ensioireiden alkamisajankohdasta laskettuna noin 2-7-ikävuotta. Aikuisiässä puhjenneessa Krabben taudissa eliniänodote oireiden puhkeamisen jälkeen on useita vuosia.

Aiheesta muualla

Lähteet

  1. Orphanet: Krabbe disease
  2. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Krabbe disease

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 12.5.2017

Oliko tästä artikkelista hyötyä?