3M-oireyhtymä

3MC-oireyhtymä 9.10.2018

ADHD 8.10.2018

Akondroplasia

Akrodysostoosi 8.10.2018

AMC 8.10.2018

Andersonin tauti

Apakin oireyhtymä

APECED

Apertin oireyhtymä 15.10.2018

Ariman oireyhtymä

Artsin oireyhtymä

ASA-uria

Ataksia