3M-oireyhtymä 3.12.2018

3MC-oireyhtymä 9.10.2018

ADHD 8.10.2018

Akondroplasia

Akrodysostoosi 8.10.2018

AMC-oireyhtymä 25.10.2018

Andersonin tauti

Apakin oireyhtymä

APECED

Apertin oireyhtymä 15.10.2018

Ariman oireyhtymä

Artsin oireyhtymä

ASA-uria

Ataksia

ATR-X oireyhtymä 25.10.2018