3M-oireyhtymä

ADHD

Akondroplasia

Akrodysostoosi

AMC-tauti

Andersonin tauti

Apakin oireyhtymä

APECED

Ariman oireyhtymä

Artsin oireyhtymä

ASA-uria

Ataksia