Vinkkejä murrosikäisen kanssa

Joskus hyvät neuvot ovat tarpeen hämmentävästä elämäntilanteesta selviämiseksi. Ohessa on koottuna muutamia vinkkejä, joita voi hyödyntää murrosikäisten kanssa niin kotona kuin muuallakin. Huomaathan että Suotuisat olosuhteet aivojen kehitykselle murrosiässä-alasivulta löydät vinkkejä ja ajatuksia kuinka kohdata murrosikäinen kehitysvammainen (tai harvinaisesti sairas) nuori.

Vinkkejä nuoren myönteisen käytöksen tukemiseksi murrosiän myrskyissä

 • Tarjoa nuorelle ”terveitä ja turvallisia” riskinottomahdollisuuksia.
  • Nämä auttavat nuorta itsenäistymään myönteisellä tavalla. Tällaisia rikinottomahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi urheiluharrastukset tai muu aktiivinen järjestö- tai kerhotoiminta.
 • Auta nuorta löytämään luovia tapoja ilmaista tunteitaan
  • Apuna tunteiden ilmaisuun voi toimia musiikki, urheilu, kirjoittaminen, käsillä tekeminen, taide jne.
 • Puhukaa yhdessä yksityiskohtaisesti valintojen tekemisestä ja niiden tuottamista seurauksista
 • Käytä arkirutiineja hyödyksi
  • Tämä antaa nuorelle rakennetta ja rajoja elämään, ja ne usein toimivat turvaverkkoina myös nuoren itsenäistyessä
 • Aseta rajoja ja ole systemaattinen niiden käytössä
 • Kannusta ja palkitse toivotun mukaisesta käytöksestä
 • Toimi itse myönteisenä roolimallina
 • Ole kiinnostunut nuoren ajatuksista, tekemisistä ja arjesta

Vinkkejä nuoren ajattelutapojen kehittämiseksi murrosiän myrskyissä

 • Kannusta empaattisuuteen, puhu omista ja toisten tunteista. Tähdennä että eri ihmisillä on eri ajattelutapoja ja olosuhteita, jotka vaikuttavat ajattelutapoihin ja -kykyihin
 • Korosta välittömien ja pitkän aikavälin seurauksia eri vaihtoehtojen ja tekojen välillä.
  • Huomioi, että etuaivojen ”tulevaisuuden ajattelukykytaidot” kehittyvät vähitellen vasta murrosiässä. Kun annat esimerkkejä tekojen seurauksista, nuori alkaa osata ottaa huomioon paremmin myös tekojensa pitkän aikavälin seurauksia.
 • Puhu kuten nuori puhuu.
  • Voit myös varmistaa ymmärsikö nuori mitä sanoit, pyytämällä häntä omin sanoin toistamaan ääneen sanomasi asia.

Vinkkejä nuoren stressitilanteiden lieventämiseksi

 • Ole läsnä nuoren elämässä
  • Kuuntele ja kysele. Kerro, että nuori on tärkeä ja rakastettu olivat olosuhteet, hänen tekonsa tai perheen elämäntilanteet mitkä tahansa. Opit samalla kuinka nuori reagoi ja toimii stressaavissa tilanteissa.
 • Nuoren ylisuojeleminen elämältä ei tue häntä nyt eikä myöhemmin vaikeissa elämän tilanteissa. Asioista kannattaa pohtia ja keskustella rohkeasti ääneen ja yhdessä.
 • Luo turvallinen kotiympäristö
  • Tämä lisää nuoren luottamusta aikuisiin, etenkin perheenjäseniin, heidän ohjeilleen ja hyville tarkoitusperille.
 • Nuoren kasvattamisessa ei kannata jäädä aikuisena yksin.
  • Hae vertaisiasi ja tarvittaessa myös ammattiapua!

Lähteet

 1. The Australian parenting website
 2. Scientific American (2015): The Amazing Teen Brain Rapidly changing wiring leads to mental agility – and risky behavior. Jay N. Giedd 21-25
 3. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (2016): Teen Brain: Behavior, Problem Solving, and Decision Making

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 27.6.2017

Oliko tästä artikkelista hyötyä?