Hyödyllisiä linkkejä

Harvinaiset-verkosto
Harvinaiset-verkosto edistää järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi.

Harvinaisten sairauksien yksikkö

Harvinaisten sairauksien yksikkö (HAKE) edistää harvinaisten sairauksien diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa. HAKE kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.

Jaatinen ry
Jaatistoiminnan tavoitteena on auttaa löytämään luovia ratkaisuja vammaisen lapsen asioissa.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
KVTL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka toiminta keskittyy kehitysvammaisten ja heidän läheistensä ympärille.

Kela
Kansaneläkelaitos

Malike
Sivusto vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä heidän perheilleen, lähi-ihmisilleen ja ammattilaisille.

Me Itse ry
Me Itse ry on kehitysvammaisten oma yhdistys.

Norio-keskus
Norio-keskus on erikoistunut harvinaisiin, perinnöllisiin sairauksiin ja tarjoamme moniammatillista osaamista harvinaista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Orphanet
The portal for rare diseases and orphan drugs.

Orphanet's Emergency guidelines
The emergency guidelines are articles which are expert-authored and peer-reviewed. They are intended to guide health care professionals in emergency situations. They will be translated into finnish by the year 2018.

Palvelupolkumalli
Palvelupolkumalli tarjoaa tietoa tapaturmaisesti vammautuneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Papunet
Selkeää ja saavutettavaa viestintää.

Rarelink
Pohjoismaiden linkkikokoelma ja yhteydenpitomahdollisuudet harvinaisia sairauksia sairastaville.

Rinnetuki ry
Rinnetuki ry on kaikkien rinnekotilaisten, Rinnekoti-Säätiön palveluja käyttävien kehitysvammaisten henkilöiden, heidän omaisten, läheisten ja sisarusten sekä henkilökunnan oma yhdistys.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyskylä.fi
Alan ammattilaisten tuottamaa tietoa terveydestä, eri sairauksien omaehtoisesta hoidosta sekä hoitoon hakeutumisesta.

Vammaispalvelujen käsikirja
Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä. Sitä ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

Verneri.net
Kehitysvamma-alan verkkopalvelu.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?