In Memoriam Kari Viitapohja 1951–2011

Joukko Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry:n vapaaehtoisia omaisia miettivät 1980 – 1990 luvulla, miten kerätä ja jakaa tietoja omaisille, läheisille sekä kehitysvamma-alan asiantuntijoille ja opiskelijoille kuin myös lääkäreille tai lääketieteen opiskelijoille.

Yksi aktiiveista oli tuolloin Kari Viitapohja, joka vuonna 1992 oli oman työnsä ohella rakentanut puhepostipalvelun. Siitä kehittyi, sen ajan tekniikalla, aluksi tekstipohjainen palvelu, josta sitten myöhemmin muodostui nykyisin tuntemamme Kehitysvammahuollon Tietopankki.

Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry sai kohdennetun toiminta-avustuksen RAY:ltä, jonka turvin tietopankkia on pystytty ylläpitämään ja edelleen kehittämään.

Kari Viitapohja (sekä toimittajan että pääkäyttäjän rooleissa), keräsi tietoja niin suomalaisista kuin ulkomaisista lähteistä. Hän koosti tietoja eri aihepiireiksi sekä lähde- ja linkkiluetteloiksi lääketieteen tutkimuksista ja diagnooseista. Tautien ja oireyhtymien kuvauksia hän tarvittaessa käänsi suomeksi. Aktiivista seurantaa ja tietojen päivittämistä hän teki ajankohtaisista kehitysvamma-alalla tapahtuvista, meneillään olevista toiminnallisista tai lakiteknisistä muutoksista, helpottaen näin monen tiedon hakijan työtä.

Kari teki vapaaehtoistyötä paikallisella yhdistystasolla, Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry:ssä ja vuosien varrella Karista tulikin meille tietopankin ”isähahmo”. Huolimatta sairaudestaan, hän jaksoi puurtaa, aina ns. loppuun asti.

Kehitysvammahuollon Tietopankin ylläpitoa, päivittämistä ja kehittämistä jatketaan Karin viitoittamalla polulla ja hänen pitkäaikaista työtänsä kunnioittaen.

Huolehdimme, että tiedot päivittyvät ja ne ”tuhansien tuntien tulokset”, joita Kari tietojen käsittelyyn käytti, ovat jatkossakin kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä.

Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiiri ry hallitus

Oliko tästä artikkelista hyötyä?